Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Vytvorenie stratégie nákupu lokálnych potravín za verejné zdroje so zohľadnením princípov kvality stravovania a zdravého životného štýlu, krátkej uhlíkovej stopy a ostatných environmentálnych atribútov, krátkeho obchodného reťazca a princípov efektívnosti, účinnosti a transparentnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Údržba odvodňovacieho kanála Sedlíska ...

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Migrácia telekomunikačného systému na novú verziu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Záložný zdroj UPS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Sanácia okolia a ekologická likvidácia zbytkov transformátora ČS ZP JRD Pusté Sady po krádeži, za účelom minimalizovania škôd vzniku ekologickej havárie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Cloudové služby elektronickej komunikácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Riešenie pre monitoring komunikačnej infraštruktúry

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Oprava klimatizačných jednotiek


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Vzdelávacie a školiace služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na potraviny

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie rovnošatových súčastí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood