Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Kompaktná presná klimatizácia pre serverovne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Tvorba elektronických nástrojov informovanosti a propagácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Návrh metodiky, príprava scenára a realizácia kvantitatívnych reprezentatívnych výskumov verejnej mienky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Výmena okien za plastové okná s izolačným trojsklom

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečnie vzdelávacej aktivity

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačné, technické, personálne a realizačné zabezpečenie osvetovo-vzdelávacej roadshow

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením konferencie pre zástupcov MAS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-11-2017
Názov predmetu zákazky:
Služby spojené s údržbou telekomunikačných liniek a zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Tvorba, editácia a metodické spracovanie textov a podkladov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Grafické návrhy a vyhotovenie informačných a edukačných materiálov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Návrh novej štruktúry a implementácia oficiálnej webstránky NPPC.SK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2017
Názov predmetu zákazky:
IT služby – servisné práce IT technika