Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na ryby, rybné hospodárstvo a akvakultúru.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie údajov výkazov POTRAV, IL MPRV SR za účtovný rok 2017.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Analýza stavu a potrieb vidieka potrebná k implementácii opatrenia 16 - Spolupráca, v rámci PRV SR 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-01-2018
Názov predmetu zákazky:
Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu infraštrukturálnych celkov v rámci Národného projektu SLOV-AG

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Nákup leteckých meračských snímok.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Obstaranie služieb verejného obstarávania.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Odstránenie hniezd vtákov, výstavba zábran a vytvorenie nových hniezdnych možností.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Komplexné organizačno-technické zabezpečenie národného stánku a prezentácie na veľtrhoch

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie podkladov pre vzorové produktové listy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Zariadenie na vyvažovanie záťaže serverov do racku - Load Balancer

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Odstránenie hniezd vtákov, výstavba zábran a vytvorenie nových hniezdnych možností

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Kalibrácia leteckého laserového skenera a digitálnej kamery vrátane obnovovacieho advanced školenia

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-12-2017
Názov predmetu zákazky:
Manažment diskového poľa Hitachi HUS130 a PC infraštruktúry vo vyhradenom priestore

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood