Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Vyčistenie objektu PCS, oprava hrablíc a výmenu spätnej klapky v Gajaroch


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Agentúry pre rozvoj vidieka na výstave Agrokomplex 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie prenájmu osobných automobilov na účely pracovných ciest Forest Europe

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné organizačno-technické zabezpečenie prezentácie na výstave Agrokomplex 2018 v Nitre

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a montáž vstavaných skríň

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Tlač zborníka múzea, ročník XXIII/2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečenie „VI. ročníka vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny” v Banskej Bystrici 15. - 17. október 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Koordinácia prác dodania a implementácie 3D skenera guľatiny, dopravníkových pásov v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenia teamingového centra LignoSilva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Údržba kanála v k.ú. Rafajovce

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečenie konferencie „Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia FOREST EUROPE na úrovni expertov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-07-2018
Názov predmetu zákazky:
Oprava schodov po škodovej udalosti