Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie pracovného stretnutia expertnej skupiny FOREST EUROPE pre ľudské zdravie a blahobyt

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Elektroinštalácia garáže

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vonkajších obvodových stien, odvlhčenie a izolačné práce proti vode

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Výroba a dodanie animovaného audiovizuálneho spotu a audio spotu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kotolne Zverovka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Športovo - vzdelávací deň zamestnancov a Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Vybudovanie štruktúrovanej LAN siete

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Stavebný dozor na Vybudovanie laboratória inváznych druhov vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS a pripojenie objektu na net optickým káblom

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Stavebný dozor na „Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020 v oblasti verejného obstarávania v aplikačnej praxi

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Organizačné a technické zabezpečenie školení používateľov NPK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby z RP PPA Trebišov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Klimatizačná jednotka pre kanceláriu a spoločenskú miestnosť v administratívnej budove štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p.