Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry vrátane inštalácie a konfigurácie v zmysle bezpečnostných štandardov nppc

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Odborný technický dohľad pri migrácii serverov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právneho poradenstva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Prerábka elektroinštalácie serverovne a pridružených rozvádzačov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Sťahovanie zariadenia a vybavenia administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Obalový materiál na sťahovanie zariadenia a vybavenia administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárií

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Informačná aktivita "European Cooperation Day"


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Výroba a dodanie audio spotov a audiovizuálnych spotov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Grafické spracovanie a tlač publikácie - Atlas poškodení lesných drevín