Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vzdelávací program lesnej pedagogiky pre Lesnú školu OZ Levice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Rozvoz sena, zvoz diviny a drobné práce v poľovníctve

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Informačný systém na evidenciu pracovného času a cestovných príkazov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Lesná správa Ľadová, prístupová cesta – prestavba.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Monitorovací kamerový systém

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie 3 štúdií uskutočniteľnosti k projektovým zámerom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Výmena strešnej krytiny AB ústredie OZ Topoľčianky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia ústredne a siete na LPM Ulič, š.p.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia kamerových systémov na SP Ulič a SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-06-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Osikov potok, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava strechy a fasády LS Velčice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Kladenie kobercov