Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Výmena podláh

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia pieninskej cesty - Prielom Dunajca.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Poradenské služby pri tvorbe Štúdie uskutočniteľnosti a CBA.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Podpora informačnej gramotnosti aplikácií microsoft, zabezpečenie a správa microsoft online služieb v prostredí NPPC.

Zrušenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Servisné služby na vyhradených plynových, tlakových a elektrických technických zariadeniach.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Analýza existujúceho stavu databáz, procesov, technológie využívaných na prevádzku frontendového portálu a návrh optimálneho riešenia a bezpečnostných nastavení.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Špeciálna terénna obuv - G/2018/005561/00361

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti na úseku Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /BOZP/ a úseku Ochrany pred požiarmi /PO/

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Analýza pracovných postupov.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Nákup satelitných záznamov