Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Ubytovanie, prenájom učebne, strava" - ZsNH - NLC/2019/000244/00053

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (ďalej „program“)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Modul hromadného elektronického podpisovania rozhodnutí PRV

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Hygienické a čistiace potreby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Telefónna ústredňa a príslušenstvo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie služieb informačných technológií v rámci mesta Bratislava z pôvodného objektu A do cieľového B

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Upratovacie a čistiace služby v rámci RP PPA Žilina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Zmena zasadacej miestnosti na audiovizuálnu prezentačnú miestnosť

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Využitie geoprocesných služieb v ERDAS Apollo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie údajov výkazov POTRAV, IL MPRV SR za účtovný rok 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Výmena spätnej klapky DN600