Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS s názvom národného projektu „Modernizácia práce veterinárnej a potravinovej správy"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie žiadostí o NFP

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Pracovná zdravotná služba

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Architektonická overovacia štúdia, NKP Horáreň Tatranská Javorina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Renovácia miestnosti kuchyne v AB Dobrovičova 12

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Študijná cesta do Poľska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-02-2019
Názov predmetu zákazky:
GPS obojky na srnčiu zver

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Propagačné predmety Národnej siete rozvoja vidieka SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia spojovacej chodby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood