Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Telefónna ústredňa a príslušenstvo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie služieb informačných technológií v rámci mesta Bratislava z pôvodného objektu A do cieľového B

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Upratovacie a čistiace služby v rámci RP PPA Žilina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Zmena zasadacej miestnosti na audiovizuálnu prezentačnú miestnosť

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Využitie geoprocesných služieb v ERDAS Apollo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie údajov výkazov POTRAV, IL MPRV SR za účtovný rok 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Výmena spätnej klapky DN600

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné vypracovanie záložných zmlúv v zmysle platnej legislatívy vzťahujúcej sa na predmetné záložné zmluvy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2018
Názov predmetu zákazky:
KNIHÁRSKE PLÁTNO-G2018/006170/382

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-12-2018
Názov predmetu zákazky:
Dodávka a HW inštalácia 2ks serverov


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood