Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Technická podpora Veterinárneho informačného systému – rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexné organizačno-technické zabezpečenie prezentácie a národného stánku na veľtrhu World of Private Label International Trade Show PLMA (Private Label Manufacturers Association) v Amsterdame

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Školenie na poskytovanie prvej pomoci

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2019 - zabezpečenie tlačového strediska a výroba a dodanie filmu o festivale

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2019 - zabezpečenie súťažných filmov, videozáznamov, mediálnych kampaní a súvisiacich služieb spojených s ich propagáciou podľa požiadaviek usporiadateľa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Náhradné diely

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Opravy a servis motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú poštu a elektronickú komunikáciu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupu do objektu a výmena balkónových dverí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavebných úprav dolnej haly Biologickej základne Stráž

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Klimatizácia technickej miestnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Národná informačná a propagačná kampaň na podporu sladkovodnej akvakultúry a jej produktov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood