Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Návrh dizajnu a programového riešenia web-mapovej aplikácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Mapovanie lesných biotopov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Upratovacie a čistiace služby v objekte PPA, Hraničná 12, Bratislava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie špecializovaných poradenských služieb v oblasti integrácie IKT infraštruktúry

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Študijná cesta do Talianska (včelári)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Realizácia hodnotiacich aktivít a vypracovanie Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 za rok 2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Časopis TATRY

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodávka a HW inštalácia 2 ks serverov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia Forest Europe - ELM-NLC/2019/000245/00054

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Ubytovanie, prenájom učebne, strava" - ZsNH - NLC/2019/000244/00053

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytnutie nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (ďalej „program“)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Modul hromadného elektronického podpisovania rozhodnutí PRV


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood