Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Renovácia miestnosti kuchyne v AB Dobrovičova 12

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Študijná cesta do Poľska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-02-2019
Názov predmetu zákazky:
GPS obojky na srnčiu zver

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Propagačné predmety Národnej siete rozvoja vidieka SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia spojovacej chodby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia FE na úrovni expertov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Izolácia haly – výskumno-šľachtiteľskej stanice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Návrh dizajnu a programového riešenia web-mapovej aplikácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Mapovanie lesných biotopov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-01-2019
Názov predmetu zákazky:
Upratovacie a čistiace služby v objekte PPA, Hraničná 12, Bratislava