Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strechy AB OZ Smolenice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Biologické služby vrátane dodávky biologického materiálu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Muránska planina pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Malá Vieska s uznaným Zverníkom Rákoš pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Karafová pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Služby v poľovníctve v PR Dolinka pre rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárií

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia na stavbu „Oporný múr Tatranská Javorina"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava opevnenia na oboch brehoch prívodného kanála č. 5210 200 005

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexná servisná starostlivosť pre veľkoformátovú tlačiareň Océ ColorWave 650

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Systém na evidenciu a schvaľovanie objednávok, žiadaniek, zmlúv, vrátane definovania a správy rozpočtov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie prístupu do spravodajského servisu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-04-2019
Názov predmetu zákazky:
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood