Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Stabilizácia brehu DVT Komov v km 1,105

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "LC Veľký Teháň - Malý Teháň, prestavba".

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Kompletná kŕmna zmes O-18 (BŽ 2) pre bažantie kurčatá

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava Chaty Gazárka II

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava Chaty Gazárka

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Likvidácia nebezpečného odpadu – eternitu zo strechy hospodárskej budovy Rakytov na LS Ľubochňa.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Prípravok BIOBIT XL

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Búracie práce na DHS Smolenice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava LC Filipovo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Likvidácia nebezpečného odpadu – eternitu zo strechy hospodárskej budovy Lipová na LS Ľubochňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie PD – protivodňová ochrana lesov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Chladiaci box na zverinu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava Lesnej cesty Remitáž – Zlatno

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood