Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Expedičný sklad Hontianske Nemce, spevnené plochy

zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)