Zákazky podľa § 117

Výzva na predloženie ponuky - Prenájom kongresových priestorov a súvisiacich služieb pre organizáciu zasadnutia pracovnej skupiny FOREST EUROPE

05-12-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)