Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016

Výskum verejnej mienky (marketingový výskum) medzi obyvateľmi Slovenska o názoroch na potravinárstvo

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)