Sťažnosti a petície - podávanie a postupSťažnosti a petície sa môžu podávať:

08-06-2016
poštou na adresu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ...