Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2009

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Termín verejného odpočtu: 24. mája 2010 o 15.00 hod. v sídle agentúry Na Hlohovskej ul. č. 2 v Nitre
Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2010 (štvrtok) o 8.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Pôdohospodárska platobná agentúra
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 31. máj 2010 (pondelok) o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 24. máj 2010 (pondelok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Príspevkové organizácie

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Termín verejného odpočtu: 24. máj 2010 o 9.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Termín verejného odpočtu: 19. máj 2010 (streda) o 10.00 hod., Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra zasadačka 1. poschodie
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2010 (štvrtok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 24. mája 2010 o 10.00 v sídle múzea vo Svätom Antone
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 4. máj 2010 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke NLC (T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen)
Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 6. máj 2010 o 10:00 hod., zasadačka Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 25. máj 2010 (utorok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Termín verejného odpočtu: 25. máj 2010 (utorok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
Termín verejného odpočtu: 25. máj 2010 (utorok) o 8.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, zasadačka č. 506 (5. poschodie)
Štátny veterinárny ústav Zvolen
Termín verejného odpočtu: 20. máj 2010 (štvrtok) o 10.30 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka
Termín verejného odpočtu: 24. máj 2010 (pondelok) o 13.00 hod., Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 506 (5. poschodie)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Termín verejného odpočtu: 5. máj 2010 (streda) o 10:00 hod. , Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí
Výskumný ústav potravinársky
Termín verejného odpočtu: 13. mája 2010 o 13.00 hodine v budove VÚP na Priemyselnej ulici č.4 v Bratislave
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Termín verejného odpočtu: 21. 05. 2010 o 9.00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Gagarinova 10, Bratislava, veľká zasadačka

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood