Vyznamenania, ceny a záštity

Záštita ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Záštita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Záštity sú vyjadrením, že podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou má význam pre činnosť a prezentáciu rezortu a zámer podujatia je v súlade s jeho záujmami a cieľmi...