Vyznamenania, ceny a záštity

Slávnostné odovzdávanie ocenení Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD, ocenenia Zlatý kosák a ceny Družstevnej únie

01-03-2017