Facebook Statistics

Predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

V súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013...

Nebezpečné potraviny určené pre deti

Foto: Nebezpečné potraviny určené pre detiÔsmi inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dnes vykonali kontrolu pri ktorej boli nájdené medzi množstvom tovaru pre deti lízanky a žuvačky po dátume minimálnej trvanlivosti,...

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood