Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu a 3 členov dozornej rady š. p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.

03-09-2012
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 14. 08. 2012 na funkciu predsedu a 3 členov dozornej rady š. p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady š. p. Národný žrebčín.

03-09-2012
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 15. 08. 2012 na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady š. p. Národný žrebčín.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady š. p. Závodisko.

03-09-2012
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 15. 08. 2012 na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady š. p. Závodisko.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, Bratislava.

03-09-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, Bratislava.

Oznámenie výsledku výberového konania VÚP 2012

30-08-2012
Bratislava, 30. august 2012 - Výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho sa zúčastnili traja uchádzači ...

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.

19-07-2012
Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 17. 07. 2012 na funkciu riaditeľa š. p. Plemenárske služby Slovenskej republiky.


Výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava

21-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena Dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava.

Výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava

21-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava.

Výberové konanie na funkciu 2 členov Dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

21-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu 2 členov Dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

21-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu dvoch členov Dozornej rady Závodisko, Bratislava, štátny podnik

21-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu dvoch členov Dozornej rady Závodisko, Bratislava, štátny podnik.

Výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Závodisko, Bratislava, štátny podnik

21-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu predsedu Dozornej rady Závodisko, Bratislava, štátny podnik.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood