Facebook Statistics

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

22-05-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Oznámenie výsledku výberového konania

22-04-2014
na funkciu generálneho riaditeľa Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne

07-02-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Štátny veterinárny a potravinový ústav so sídlom v Dolnom Kubíne.

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2013
na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra


Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

10-09-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

17-07-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 v spolupráci s Národným orgánom, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, vyhlasuje výzvu na predkladanie životopisov uchádzačov na uvoľnené pracovné miesto v rámci Spoločného technického sekretariátu...

Oznámenie výsledku výberového konania

16-07-2013
na funkciu riaditeľa Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04-06-2013
Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konania...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06-05-2013
Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra

15-04-2013
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra, ktoré sa konalo 10. apríla 2013.

Vyhlásenie výberového konania

05-04-2013
na pozíciu: Programový manažér

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood