Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Význam riešenia poľnohospodárskych otázok stúpa

03-02-2016

(Bratislava, 29. január 2016) – Poľnohospodárske otázky ako aj dopad ruského embarga na štáty EÚ sú stále aktuálnymi témami na diskusiu. V uplynulých dňoch o ich význame, ktorý sa s blížiacim predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ zvyšuje, diskutovali štátna tajomníčka agrorezortu Magdaléna Lacko – Bartošová spolu s predsedom Výboru pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo Európskeho parlamentu (COMAGRI) Cseslawom Adamom Siekierskim.

Podľa jeho slov predstavuje dopad ruského embarga na štáty EÚ príležitosť práve pre tieto štáty v zmysle hľadania nových trhov mimo európskeho priestoru. Výmena názorov nenechala chladnou ani pripravovanú Transatlantickú zmluvu o obchode a investíciách (TTIP) a problémoch, ktoré zmluva môže spôsobiť našim poľnohospodárom. Obidve strany dospeli ku konsenzu, že je nevyhnutné, aby členské štáty EÚ disponovali väčším množstvom informácií. Slovensko bude mať záujem prezentovať tému posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom obchodnom reťazci na neformálnom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Rovnako boli predstavené informácie ohľadom delegovania rybárskej politiky na holandské a maltské predsedníctvo a naopak prevzatie predsedania pracovných skupín pre lesníctvo, veterinárne a fytosanitárne oblasti počas maltského predsedníctva

„Pre agendu slovenského predsedníctva však bude dôležité ako sa vyvinie situácia ohľadom trialógov k ekologickému poľnohospodárstvu,“ uzavrela Lacko – Bartošová, ktorá dostala od predsedu COMAGRI pozitívny znak podpory, záujmu a ochoty komunikovať v záujme dobrej spolupráce počas nadchádzajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood