Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Vedecký kongres o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody

25-01-2016

Srdečne Vás pozývame na V. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 18. – 20. októbra 2016.  Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd. Spoločne diskutovať a priniesť nové poznatky o týchto témach naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči  antibiotikám. Sme  presvedčení,  že koordinovaná spolupráca a vzájomná výmena informácií dávajú predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz.

Prihlásiť sa môžete do 30. júna 2016 na adrese [email protected] . Informácie o kongrese budú priebežne zverejňované na webových sídlach: http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/, alebo v prípade otázok nás môžete priamo kontaktovať: Ing. Petra Gereková, PhD., na tel. čísle : +421 2 592 66 545; petra.gerekova@land.gov.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood