Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 1. júl – 31. december 2016

20-10-2015

(Bratislava, 20. októbra 2015) V roku 2016 bude Slovenská republika (ďalej „Slovensko“ alebo „SR“) predsedať Rade EÚ, čo je z hľadiska našej krajiny nepochybne historicky mimoriadne vážny a významný medzník.

Slovensko bude predsedať Rade EÚ (ďalej „SK PRES“) v rámci tria spolu s Holandskom a Maltou a jeho hlavnou úlohou bude viesť rokovania o európskej legislatíve, či aktuálnych politických otázkach. Hľadanie kompromisov medzi členskými štátmi a ich zastupovanie navonok voči ostatným európskym inštitúciám bude predstavovať spoločné výzvy.

Cieľom agrorezortu je posun európskej agendy vpredu, a tak zabezpečiť pokrok legislatívneho procesu v Rade EÚ, ukončiť prerokovávanú legislatívu. Taktiež sa zameriame na vytvorenie pozitívneho imidžu krajiny, predstavenie slovenskej kultúry, histórie a prírodných krás v zahraničí a oživenie spoločenskej diskusie v európskych otázkach.

Slovenská republika pripravuje v rámci oblasti poľnohospodárstva 16 neformálnych podujatí vrátane Rady Agrifish v Bratislave. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ je nielen veľmi prestížne, ale aj organizačne, logisticky a finančne náročné podujatie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristupuje k príprave SK PRES v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka mimoriadne zodpovedne a má ambíciu ponúknuť všetkým účastníkom vrcholných a odborných podujatí slovenské špeciality, tradičné a kvalitné potraviny a produkty slovenských remeselníkov ako aj produkty z oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Z uvedených dôvodov ponúkame reklamné partnerstvo pre slovenských prvovýrobcov, výrobcov potravín, spoločnosti pôsobiace v oblasti služieb a súvisiacich odvetví ako aj spoločností  a osôb pôsobiacich v oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Podrobnejšie informácie obsahuje príloha na stiahnutie „Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood