Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Minister Jahnátek prejavil nespokojnosť s návrhom nariadenia EÚ o ekologickom poľnohospodárstve

17-06-2015

(Luxembursko, 16. júna 2015) – Na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Luxemburgu bol prijatý návrh nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek ocenil prístup lotyšského predsedníctva v EÚ a Európskej komisie k ekologickému poľnohospodárstvu, no zároveň uviedol, že Slovenská republika nie je s návrhom spokojná.

„Návrh nového nariadenia mal smerovať k ochrane európskych výrobcov a sprísneniu podmienok pre dovoz biopotravín do priestoru EÚ. Bohužiaľ, počas diskusií k tejto téme došlo aj k návrhom, ktoré nie sú podľa nás dobrou správou pre spotrebiteľa,“ doplnil Jahnátek.

Za dôvod našej nespokojnosti označil frekvenciu kontrol u výrobcov biopotravín, a tiež otázku rezíduí, teda pesticídov a zakázaných látok v biopotravinách. V návrhu sa uvádza trojročný interval kontrol, zatiaľ čo na Slovensku prebiehajú kontroly na ročnej báze. Zo strany niektorých štátov sa tiež pripúšťa obmedzené množstvo výskytu rezíduí, no v našej krajine vyznávame nulovú toleranciu.

„Kompromisný návrh, ktorý bol dnes prijatý viac zohľadňuje výrobcov a obchodníkov ako spotrebiteľov, čo je chyba. My by sme mali chrániť spotrebiteľa, ktorý už aj tak platí viac za biopotraviny ako za bežné potraviny,“ povedal Jahnátek a dodal, že návrh bude prekonzultovaný v rámci Európskeho parlamentu.

Jednou z tém diskusií Rady ministrov bolo tiež končiace sa slovenské predsedníctvo krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a hovorilo sa aj o našom pôvodnom návrhu zameranom na politiku obchodných reťazcov. Minister Ľubomír Jahnátek uviedol, že viacerých kolegov zaujala problematika zneužívania ekonomickej sily obchodných reťazcov, pričom slovenský návrh podporilo, okrem krajín V4 a troch jej partnerov (Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko) aj Portugalsko, Francúzsko či Litva.

„Podporili našu iniciatívu a v rámci diskusií identifikovali rovnaké problémy, ako má Slovensko. Problematika obchodných reťazcov sa zdá byť vážnym problémom v európskom priestore,“ skonštatoval Jahnátek. Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan na luxemburskom zasadnutí zdôraznil, že už v januári 2016 by chcel predstaviť, čo chce Európska komisia v tejto problematike urobiť.

„Ja by som bol celkom rád, keby sa problematika obchodných reťazcov dostala na stôl počas slovenského predsedníctva, vzhľadom na to, že my sme krajina, ktorá to iniciovala v rámci celej EÚ a bolo by dobré, keby sme našli riešenie,“ uviedol Jahnátek. Slovensko má, podľa jeho slov, dostatok skúseností a kvalifikovaných ľudí, ktorí by vedeli pripraviť celoeurópske riešenie pre problematiku zneužívania postavenia obchodných reťazcov voči prvovýrobcom a farmárom.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood