Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Rokovanie štátnej tajomníčky Lacko – Bartošovej v Európskom parlamente

26-02-2015

(Brusel, 24. február, 2015) - Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Magdaléna Lacko-Bartošová, sa stretla na pôde Európskeho parlamentu s predsedom výboru pre poľnohospodárstvo (COMAGRI), Czeslawom Siekierszkym. Primárnym dôvodom návštevy bolo nadviazanie kontaktov s predsedom COMAGRI a ďalšími predstaviteľmi Európskeho parlamentu v kontexte príprav Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade EÚ v 2. polroku 2016 (SK PRES).

V tejto súvislosti sa štátna tajomníčka zmienila aj o navrhovaných prioritách slovenského predsedníctva, medzi inými spomenula zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v kontexte programu rokovania výboru COMAGRI uviedla, že: „Dôležité je sfunkčnenie organizovanosti poľnohospodárov prostredníctvom odbytových organizácií výrobcov, čím sa posilní aj ich postavenie v rámci potravinového dodávateľského reťazca“.

Na otázku štátnej tajomníčky ohľadom dostupnosti informácií k legislatívnym aktom prerokovávaných v budúcom roku, predseda COMAGRI reagoval slovami: Až koncom tohto roka, prípadne začiatkom budúceho roka 2016 budú zrejmé rámce agendy vo vzťahu k predsedaniu v Rade EÚ.“ Osobná návšteva predsedu COMAGRI na Slovensku v októbri, resp. novembri tohto roku, vyznieva preto ako prospešná v kontexte SK PRES. 

V závere rokovania si obidve strany vymenili poznatky z fungovania poľnohospodárskeho sektora v svojich krajinách a dohodli sa na upevňovaní vzťahov s Európskym parlamentom aj prostredníctvom očakávanej návštevy predsedu Siekierszkeho na Slovensku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood