Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Komisia a členské štáty EÚ nemajú zhodný názor na ruské embargo

26-01-2015

(Brusel, 26. januára 2015) - Európska komisia (EK) a členské štáty EÚ nemajú rovnaký pohľad na dosah platnosti ruského embarga na európske potraviny. Uviedol to minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek v rámci dnešného zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Jahnátek skonštatoval, že exekutíva EÚ momentálne definuje účinok ruského embarga ako nie veľmi závažný, na rozdiel od členských štátov, ktoré od prípadu k prípadu vnímajú negatívne dosahy súvisiace so zákazom vývozu potravín do Ruska. "Hľadajú sa nejaké nové riešenia. My sme dnes jasne definovali náš postoj s tým, že sme povedali, že treba pracovať s inštitútom kríza a kríza je podľa nás vtedy, keď ceny týchto komodít, najmä bravčové mäso, mlieko a mliečne výrobky, ovocie a zelenina, na trhu poklesnú pod 30 %," opísal pozíciu Rady ministrov.

Šéf slovenského agrorezortu pripomenul, že ak by takýto pokles na trhu nastal - pod 30 % -, Rada a komisia by mali zadefinovať minimálne nákupné ceny, ktoré by mali byť na úrovni výrobných nákladov. Ako príklad uviedol jablká, kde by výkupná cena nemala klesnúť pod 0,36 eura a v prípade bravčového mäsa je dolná hranica 1,35 eura. Jahnátek zdôraznil, že sa takto zadefinovali viaceré komodity, ktoré by bolo potrebné z celoeurópskeho pohľadu, aj s podporou EK, zadefinovať, aby nedošlo k celkovému úpadku prvovýrobcov v EÚ. A dodal, že je to dôležité aj z nášho pohľadu, lebo už aj slovenskí výrobcovia sú poznačení ruským embargom a pociťujú krízu.

Rada ministrov sa venovala aj návrhu, ktorý za EK minulý týždeň predložil šéf Generálneho riaditeľstva pre ochranu spotrebiteľov (DG SANCO) Ladislav Miko. Jahnátek vyvrátil fámy, že návrh povoliť dovoz špecifických potravín z niektorých členských štátov EÚ do Ruska na základe zdravotných certifikátov je pokus obísť platnosť embarga. "Treba povedať, že nejde o žiadne bilaterálne zvýhodnenia alebo diskusie medzi štátmi EÚ a Ruskom, ale pripravuje sa moment, kedy by mohlo dôjsť k zrušeniu ruských sankcií a hľadá sa spôsob, ako by sa to postupne uvoľňovalo," uviedol Jahnátek.

Minister spresnil, že ide o iniciatívu DG SANCO zameranú na rokovania s ruskou veterinárnou správou o podmienkach, za ktorých by boli povolené dovozy niektorých komodít, najmä mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov. "Nejde o žiadne porušenie či obídenie sankcií. Len sa myslí dopredu, čo bude po zrušení embarga," vysvetlil Jahnátek.

Text: spravodajca TASR Jaromír Novak, Foto: © European Union


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood