Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Neformálne zasadnutie rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

06-05-2014

(Atény, Grécko – 4.- 6. máj 2014) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek sa v uplynulých dňoch zúčastnil neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorého ústrednou témou rokovania bolo Posilnenie poľnohospodárskej diverzity. Cieľom je optimálne vyžitie existujúceho potenciálu  európskeho poľnohospodárstva ako aj posilnenie jeho diverzity, čím sa zlepší  konkurencieschopnosť, udržateľnosť  a rast v globálnom meradle. Stretnutia, ktoré sa konalo v Aténach, sa zúčastnili ministri 28 členských krajín, ktorí okrem iného diskutovali aj o tom,  ako najefektívnejšie využiť širokú rozmanitosť európskeho poľnohospodárstva z pohľadu rozdielnych klimatických, geografických podmienok ako aj rozdielnej štruktúry poľnohospodárskych podnikov. V podmienkach Slovenskej republiky, kde prevažujú veľké agropodniky,: „vidíme ako hlavnú príležitosť na zvýšenie diverzity poľnohospodárstva na národnej úrovni, podporu menších poľnohospodárskych subjektov, akými sú napríklad rodinné farmy, ktoré sú možným nástroj zvýšenia zamestnanosti na vidieku,“ zhodnotil šéf agrorezortu. Slovenská republika podporuje všetky nástroje smerujúce k inovatívnym poľnohospodárskym postupom, stimulom pre mladých poľnohospodárov a ich udržanie na vidieku v záujme zachovania diverzity a rozmanitosti európskeho poľnohospodárstva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood