Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Stretnutie ministrov za účelom zlepšenia podmienok pre rastlinný sektor

14-04-2014

(Luxemburg, 14. apríl 2014) - Na dnešnom zasadnutí Rady AGRIFSH, rokovali ministri poľnohospodárstva členských štátov EÚ o nastavení systému v sektore ovocia a zeleniny. Ich spoločným cieľom bolo nájsť spôsoby ako zlepšiť zapojenie subjektov do organizácii výrobcov. Od tohto kroku si Európska komisia sľubuje zastavenie poklesu počtu podnikov a zároveň aj produkcie, pričom podmienky pre výrobcov by sa mali zlepšiť. Štátna tajomníčka rezortu pôdohospodárstva Magdaléna Lacko - Bartošová skonštatovala nízku organizovanosť v tomto sektore na Slovensku a potvrdila tiež potrebu oživenia sektora. Jednou z možností, ktorú navrhla, je napríklad zvýhodnenie členstva mladých pestovateľov prostredníctvom zvýšenia podielu spolufinancovania z európskych zdrojov. Cyprus upozornil na zložitú situáciu svojich poľnohospodárov v dôsledku nedostatku zrážok a s tým spojeného viac ako 50-percentného výpadku vody na zavlažovanie a požiadal Komisiu o prijatie špecifických opatrení na podporu tejto skupiny farmárov, na čo sa ozvalo aj Lotyšsko, ktoré tiež prezentovalo významné straty v poľnohospodárstve v dôsledku zhoršených klimatických podmienok. Na zaver stretnutia Komisár informoval o výsledkoch regionálnej konferencie FAO a zasadnutí Európskej komisie pre poľnohospodárstvo, ktoré sa konali v Bukurešti. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood