Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Ľ. Jahnátek: Posledný návrh vyzerá prijateľne

23-09-2013

(Brusel, 23. september 2013) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek sa dnes v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Hlavnou témou bol balík reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na programe bolo najma nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb a nariadenie o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Rada ministrov diskutovala aj o výzvach v poľnohospodárskom sektore EÚ a tiež o nedoriešených otázkach viacročného finančného rámca. Najdôležitejšiu časť rokovaní ministri absolvovali pri neformálnom obede. „Dnes sa vlastne potvrdzoval mandát predsedajúcej krajine a dávali sa mu mantinely, pokiaľ sa môže ísť pri zajtrajšom rokovaní s tou časťou Európskeho parlamentu, ktorá bude spolurozhodovať o novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kde budú tie mantinely, pokiaľ by sa mohloísť v otázke degresivity, v otázkach redistribúcie, v otázkach delegovaných aktov a takisto prispolufinancovaní v programe rozvoja vidieka,“ informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Dodal, že rokovania boli veľmi náročné, pretože sa hľadal kompromis. Tieto dôležité otázky sa otvorili naposledy v júni. Podľa ministra, existuje šanca, že proces trialógov za uzavrie už zajtra. „Myslím si, že ten posledný návrh, ktorý sa teraz sformuloval, je prijateľný pre Slovensko a vieme sa to v ňom celkom reálne nájsť. Samozrejme, mení to pôvodnú predstavu ministerstva pôdohospodárstva o sendvičovej metóde. Budeme musieť prerátať tie hodnoty. Sendvičová metóda by zostala, len tie pôvodné hodnoty, ako by sme vedeli podporovať citlivé sektory, budeme musieť zrejme prehodnotiť. Ale budeme to vedieť urobiť až vtedy, keď budeme vedieť definitívne čísla, definitívne percentá, na ktorých sa možno zajtrajší trialóg dohodne. Keď sa zajtra trialóg ukončí, farmári budú mať šancu, že budú mať vykonávací predpis do konca roka. Keď sa trialóg zajtra neukončí, ide to do riadneho pléna EP a to už bude na niekoľko mesiacov,“ uzavrel minister Ľ.Jahnátek. Rada ministrov sa venovala aj možnému rozšíreniu afrického moru ošípaných, ktorý vypukol v Bielorusku. Krajina dostane 2 500 000 eur na riešenie problematiky. Podpora bude smerovať najmä na prevenciu, kontrolu a informovanosť, aby sa zabránilo šíreniu tejto choroby do iných členských štátov EÚ.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood