Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Rada ministrov rokovala v Litve

10-09-2013

(Vilnius, 9. - 10. septembra 2013) -  Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová sa zúčastnila na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v litovskom Vilniuse. Témou rokovaní bola problematika rodinných fariem v kontexte budúcoročného Medzinárodného roka rodinných fariem. SR vo svojom vystúpení požiadala o jasnú definíciu tejto formy hospodárenia a potrebu vytvorenia konkrétnych podporných mechanizmov tak, ako pri režime malých a mladých farmárov, s dôrazom na synergický efekt jednotlivých foriem podpory z oboch pilierov SPP a národných podpôr.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood