Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Štátna tajomníčka na zasadnutí Rady ministrov v Bruseli

16-07-2013

(Brusel, 15. júla 2013) -  Spoločná politika rybného hospodárstva, či Integrovaná námorná politika na roky 2014-2020 – aj o týchto témach rokovala Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ v Bruseli, na ktorej sa zúčastnila štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová. Išlo o prvé zasadnutie pod vedením Litvy, ktorá od júla prevzala predsedníctvo v Rade po Írsku. V rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky ostáva otvorený capping (zastropovanie), presuny medzi piliermi, ale aj iné témy. Európsky parlament sa k nim odmietol vyjadriť počas trialógov. Definitívne by sa tieto témy mali uzavrieť v novembri tohto roka. V Bruseli rezonovali aj ďalšie informácie delegácií. Cyprus informoval o ekonomických dopadoch pseudomoru na cyperský hydinový sektor. Maďarsko spolu s inými členskými štátmi požiadalo komisiu, aby pripravila správu o stratách a plytvaní s potravinami. Na žiadosť holandskej delegácie boli z veterinárnej oblasti na programe body, ktoré sa týkali  nesprávneho označovania hovädzích produktov, resp. označovanie mäsa zo zvierat porazených bez omráčenia. Z pohľadu SR je dôležité podpísanie spoločného listu komisárovi Ciolosovi, v ktorom ho SR, ČR, Luxembursko, Dánsko a Nemecko žiadajú, aby krátenie priamych platieb, teda finančná disciplína na rok 2013, bola od úrovne 2 000 eur, podobne ako v návrhu na roky 2014-2020. Úroveň krátenia by mala byť definitívne stanovená v októbri.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood