Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Štátna tajomníčka v Luxemburgu

23-04-2013

(Luxemburg, 22. apríla 2013) – Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová sa zúčastnila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Luxemburgu.

Rada sa venovala aktuálnemu stavu reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Írske predsedníctvo informovalo o rokovaniach s Európskym parlamentom a Európskou komisiou, o nariadeniach súvisiacich s reformou SPP.

Počas trialógov sa zaznamenali isté rozdiely v pozíciách Rady, Európskeho parlamentu a Komisie. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky bude treba zintenzívniť rokovania a technické stretnutia, aby sa čo najskôr podarilo dosiahnuť dohodu o technických bodoch. Politicky citlivé otázky ostanú na záver rokovaní.

Predsedníctvo zdôraznilo, že sa drží schváleného mandátu. V prípade, že nebude možné dosiahnuť kompromis v niektorých dôležitých otázkach, pristúpi sa k jeho revidovaniu. Cieľom írskeho predsedníctva je dosiahnuť dohodu o reforme na júnovej Rade pre poľnohospodárstvo a rybolov.

Európska komisia na Rade predstavila prechodné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na priame platby, rozvoj vidieka, horizontálne nariadenie a jednotnú spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov na rok 2014. Ich cieľom je zabezpečiť správnu implementáciu a pripravenosť na novú reformu SPP zo strany platobných agentúr. Medzi hlavné prvky prechodných ustanovení patrí zotrvanie na režime SAPS/SPS, systéme IACS, revízia finančných obálok vo väzbe na externú konvergenciu ako zosúladenie s viacročným finančným rámcom, flexibilita medzi piliermi.

Rada sa venovala aj rybolovným záležitostiam. Prediskutovala súčasný stav reformy Spoločnej politiky pre rybné hospodárstvo, akčný plán na zníženie množstva náhodných úlovkov morských vtákov rybolovnými výstrojmi a aktuálny stav protokolov týkajúcich sa rybárstva Maroka a Mauritánia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood