Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 26.4.2013 – 2.5.2013

23-04-2013

Repka ozimná

Naďalej trvá prelet krytonosa repkového a štvorzubého na neošetrené porasty. Kritické čísla boli dosiahnuté aj v  Mörickeho miskách (6 chrobákov za 3 dni). Lepové pásy sú čisté, bez krytonosov (kritické číslo 2 chrobáky za 3 dni). Priamo na poraste sme dosiahli kritické číslo 1 ks na 40 rastlín v 16.týždni.

Takmer zároveň s krytonosmi lieta na porasty aj blyskáčik repkový a v našom regióne je potrebné ošetrovať. Repka začína kvitnúť a kritické číslo bolo dosiahnuté v piatok 19.4.2013. Kritické čísla a autorizované prípravky sme uviedli v predchádzajúcej signalizácii.

Krytonos šešuľový a byľomor kelový ešte nelietajú. Potrebujú prvé šešule.

Pred kvitnutím je čas na druhú aplikáciu stimulátora úrody Atonik. Na reguláciu rastu je autorizovaný od štádia rastu bočných výhonov Caryx. Na skrátenie stebla a obmedzenie poliehania repky bola rozšírená autorizácia prípravku Moddus od predlžovacieho rastu do štádia uzatvorených kvetných pukov. V TM s Amistar Xtra je autorizovaný aj proti bielej hnilobe repky.

 

Obilniny

Múčnatka trávová ožila a tvorí nové mycéliá. Lokálne sa objavil steblolam. Problematické budú tento rok septórie. Septória pšenice napáda iba listy, plevová všetky nadzemné časti rastlín. Príznaky sa objavujú na rastline vo všetkých vývojových fázach, najčastejšie v máji. Na listoch sú viditeľné nepravidelné svetlohrdzavé škvrny a na nich drobné hnedočierne bodky plodničiek, pri septorióze plevovej sa tvoria škvrny a plodničky na klasoch. Prah škodlivosti je 12 a viac % listov s pyknidami na posledných listoch od fázy BBCH 37 (objavenie posledného listu) najneskôr do BBCH 61 (začiatok kvitnutia), čo je už pravdepodobne posledná možnosť boja proti týmto chorobám, odporúčam skorší zásah.

Autorizované sú väčšinou prípravky, ktoré sú zároveň povolené na múčnatku. Jedným ošetrením máte možnosť potlačiť obidve choroby.

Prekvapením na vzchádzajúcom jarnom jačmeni sú tento rok skočky. Predpokladám, že je to skočka obilná, ale je možné, že pre nedostatok potravy z dôvodu dlhotrvajúcej zimy, sa aj ďalšie druhy skočiek preorientovali na mladý vzchádzajúci jačmeň. Kontrolujte si porasty najmä tam, kde ste dosievali jačmeň a ešte len vzchádza. Robiť odpočty je ťažké, lebo skočky sú mimoriadne pohyblivé. Poškodenie vidieť v podobe nepravidelných až splývajúcich požerkov na listoch vrchnej pokožky. Zo začiatku neprederavia skočky listy až na spodnú stranu. Skočka obilná napáda jačmeň aj pšenicu, ovos nenapáda. Predpokladom ich nebezpečného šírenia je suché a teplé počasie. Prípravky proti skočkám nie sú autorizované žiadne, ale je možnosť použiť prípravky proti kohútikom, ktoré majú autorizáciu proti skočkám v iných plodinách.

Kohútiky pestrý a modrý lietajú ako imága tiež vo zvýšenom množstve. Hoci sme zvyknutí ošetrovať až pri liahnutí lariev kohútikov, odporúčam kontrolu porastov a zasiahnuť proti imágam pri dosiahnutí kritického čísla 8 ks imág na 1 m?. Obmedzíte tým skočky a zabránite premnoženiu lariev kohútikov. Môžete využiť fungicídny zásah a aplikovať prípravky v TM kombinácii.

Proti kohútikom sú autorizované Bulldock 25 EC, Cyperkill 25 EC, Cyprin 10 EC, Cythrin 250 EC, Decis EW 50, Delta EW 50, Dursban 480 EC, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Nexide, Nurelle D, Proteus 110 OD, Rafan, Rapid, Supersect, Vaztak 10 EC a novoautorizovaný Dursban Delta.

Lokálne škodí na pšenici aj kvetárka obilná. Larvy poškodzujú vegetačný vrchol veľmi dlho, pri normálnom priebehu počasia to býva už od februára. Kuklia sa v polovici mája. Prípravky nie sú autorizované žiadne, ale ošetrenie proti kohútikom by ich malo zničiť.

Pšenica ozimná je stále v štádiu plného odnožovania, prípadne prvého kolienka. Ešte stále môžete používať prípravky na zahustenie porastu, stimuláciu úrody a proti poliehaniu: Retacel Extra R 68, Atonik, Celstar 750 SL, Stabilan, Cerone 480, Flordimex T Extra  Moddus.

 

Cukrová repa

Už vzchádza. Skočky ju zatiaľ nepoškodzujú. V teplej a suchej jari môžu skočky v rastovej fáze klíčnych až 2. páru pravých listov spôsobiť poškodenie vedúce až k likvidácii porastu. Kritické čísla nie je možné určiť, ošetrujte pri silnom nálete.

 

Kukurica

Vlani sme pri pozorovaní kukuričiara koreňového zaznamenávali v septembri nálet na lepové dosky až 300 imág za týždeň. Kritické číslo je pritom iba 35 ks. Znamená to, že tento nebezpečný škodca si našiel miesto v našich klimatických podmienkach a môžeme očakávať jeho škodlivosť.

Na zabránenie pestovania kukurice v monokultúre bolo Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym vydané opatrenie č. k. OOR/1540/2007, na základe ktorého je nariadené nepestovať kukuricu na tej istej ploche v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, prípadne pri pestovaní v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch je potrebné použiť insekticídne ošetrenie vo forme morenia, aplikácie na list alebo v čase sejby aplikáciou prípravku Santana 1-krát za 4 roky na tom istom pozemku alebo Force 1,5 G.

23.4.2013
Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

 

Ovocné stromy, vinič a zelenina

Výrazné a trvalé oteplenie umožňuje rýchle napredovanie vegetácie všetkých plodín, preto sa ošetrenia mnohých plodín takmer prekrývajú, čo pri bežnom roku nebýva obvyklé.

 

Ovocné stromy

Skorú, tzv. nepravú červivosť plodov sliviek spôsobujú piliarky. Najteplejšie oblasti, v ktorých niektoré skoršie kvitnúce slivkoviny už kvitnú, upozorňujeme, že ochrana proti piliarkam spočíva v jednom dôkladnom postreku stromov ihneď po ich odkvitnutí, keď opadávajú posledné korunné lupienky kvetov (nie skôr, keď ešte lietajú včely!). Ošetrenie má význam iba v miestach pravidelných škôd. Na sledovanie rojenia a odchyt dospelých piliarok sa používajú Biele lepové doštičky a Bio plantella biele lepové dosky, ktoré je potrebné vyvesiť do korún stromov približne 10 dní pred kvitnutím, takže v slivkových oblastiach a vo vyšších polohách ešte nie je neskoro. Problémom pre vykonanie ošetrenia sú však prípravky, z ktorých v súčasnosti nie je povolený žiadny prípravok. Účinnosť však môžu zabezpečiť prípravky Calypso 480 SC a Mospilan 20 SP, prípadne Bulldock 25 EC, ktoré majú oficiálne iný rozsah použitia.

Veľmi známym škodcom jahôd je kvetovka jahodová. Je to bežne rozšírený chrobák, ktorého larvy poškodzujú puky jahôd, malín, černíc, ruží a iných druhov rastlín. Škody na jahodách vidieť v čase pred kvitnutím, keď zrazu začnú vädnúť a usychať puky, ktorých stopka je zboku nahryznutá. Najviac ohrozované bývajú porasty jahôd v blízkosti lesov, parkov alebo väčších výsadieb listnatých stromov, kde škodca najlepšie prezimuje. Ochrana je potrebná iba pri každoročne sa opakujúcich významných škodách. Povolené sú prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Lambda Lam 50 CS, Lambdol a Star Zeon, ktoré sa aplikujú až pri zistení prvých chrobákov, najlepšie krátko pred kvitnutím, nie na rozkvitnuté jahody.

 

Vinič

Viniču sa rýchlo nalievajú púčiky. Preto už je termín ošetrovania proti kučeravosti tzv. postrekom na sucho. Chemická ochrana je potrebná výlučne iba v tých vinohradoch, kde v minulom roku roztoče spôsobili významnejšie škody, a kde nie je použitá biologická ochrana. V zdravých viniciach ošetrovať netreba. Jarný postrek je najúčinnejší počas slnečných dní pri teplote 12-15oC. V štádiu pučania (štádium tzv. včielky) možno použiť prípravky Cedrus Íra, Kumulus WG a Thiovit Jet, ktoré sa môžu použiť aj ihneď po vypučaní, avšak s nižšou koncentráciou. Bez ohľadu na vegetačné štádium je povolený prípravok Ortus 5 SC, ktorý možno používať aj počas vegetácie postrekom na list, čo je aj vlastne najbežnejší spôsob jeho aplikácie. Najvhodnejšia, najekonomickejšia, najistejšia a prírode najbližšia je ale biologická ochrana použitím dravého roztoča Typhlodromus pyri. I keď priame náklady na vykonanie tohto zásahu sú pomerne vysoké, pri dodržaní podmienok použitia, ale najmä pri správnom výbere ostatných prípravkov počas vegetácie proti hubovým chorobám či iným škodlivým organizmom sa dosiahne trvalá ochrana na celú životnosť vinohradu.

 

Zelenina

Koncom apríla až začiatkom mája býva pravidelne pozorované rojenie múch mínerky pórovej, ktorá poškodzuje hlavne cibuľu z jesennej alebo skorej jarnej výsadby. Väčšinou nastáva po krátkom ochladení, ktoré možno v tomto roku ani nebude. Bez ohľadu na tento termín však možno využiť účinné prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré treba vykonať približne do polovice apríla, a to najmä preto, lebo na chemickú ochranu nie je momentálne povolený žiadny prípravok. Najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 gramov na m2. Porasty sa prikrývajú tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa okraj textílie zaťaží pôdou, prípadne kameňmi alebo latkami. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď pominie nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri jarnej generácii mínerky to býva najskôr v druhej polovici mája.

Ing. Stanislav Barok
ÚKSÚP – OOR
23.4.2013


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood