Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Stretnutie s europoslancami

05-04-2013

(Bratislava, 5. apríla 2013) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek prijal europoslancov za SR. Témou rokovania bola finalizácia reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ na roky 2014-2020. Diskutovali o štyroch návrhoch reformy, ktoré ešte zostávajú otvorené. Sú to priame platby, potom nariadenie, ktorým sa zriaďuje jednotná spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. Ďalšie nariadenie sa týka podpory rozvoja vidieka a posledným je návrh nariadenia o financovaní, riadení a monitorovaní SPP EÚ. Minister pôdohospodárstva vo svojom prejave zdôraznil najdôležitejšie priority reformy SPP 2014-2020 z pohľadu SR. Medzi nimi je napríklad dorovnanie priamych platieb medzi starými a novými členskými štátmi EÚ, kvóty na mlieko a cukor alebo predĺženie výsadbových práv na vinič. Spolupráca s európskymi poslancami je v súčasnosti nevyhnutná, pretože v rámci reformy SPP EÚ nastupuje fáza trialógov, kde už má Európsky parlament právomoc rozhodovať spolu s Radou.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood