Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľ. Jahnátek sa nestotožnil so všeobecným prístupom Rady a navrhované kompromisné riešenie nepodporil

20-03-2013

(Brusel) V dňoch 18. - 19. marca 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ v Bruseli, ktorého sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek a štátna tajomníčka Magdaléna Lacko - Bartošová.

Predmetom zasadnutia Rady bolo dosiahnutie všeobecného prístupu k legislatívnemu balíku reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Snahou Írskeho predsedníctva bolo pripraviť kompromisný text vychádzajúci z požiadaviek jednotlivých členských štátov. Rezonovala tu požiadavka nových členských štátov vo vzťahu k ambicióznejšiemu prístupu k vnútornej konvergencii priamych platieb, stanovenie paušálnej platby pre greening, zachovanie kvóty na cukor do roku 2020, zotrvanie na systéme SAPS pre krajiny, ktoré tento režim v súčasnosti uplatňujú do roku 2020, navýšenie dobrovoľnej viazanej podpory z 10% na úroveň 15% vnútroštátneho stropu. K týmto základným otázkam vyjadrili niektoré, najmä „staré členské štáty" opačný postoj. Dôležitou sa javili i otázky týkajúce sa sankcií za platbu greening, kde veľa ČŠ presadzovala myšlienku neprevýšenia nad úroveň 100%, výsadbových práv na vinič ako i znevýhodnených oblastí, tzv. LFA.

Na zasadnutí Rady bol krátko pred polnocou druhého dňa dosiahnutý všeobecný prístup Rady k legislatívnemu balíku reformy SPP, ktorý nebol podporený Slovenskou a Slovinskou delegáciou. Kompromis nedostatočne zohľadnil veľmi citlivú otázku pre Slovensko týkajúca sa viazanej podpory, t.j. navýšenie z 10 na 15%, (dosiahnutý kompromis na úrovni 12%), a tiež zachovanie kvóty na cukor do 2020 (dosiahnutý kompromis do roku 2017) v súlade s postojom Európskeho parlamentu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood