Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Štátna tajomníčka rokovala s europoslancami

29-01-2013

(Brusel, 28. januára 2013) - Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová predstavila slovenským europoslancom pozície rezortu pôdohospodárstva, čo sa týka reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP). S europoslancami sa stretla na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.
Európsky parlament aktuálne finalizuje svoju pozíciu v otázke reformy SPP na roky 2014-2020, preto je dôležité pretaviť požiadavky slovenských poľnohospodárov do legislatívnych návrhov. Európsky parlament 23. - 24. januára 2013 hlasoval o pozmeňujúcich návrhoch SPP vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Následne sa hlasovanie presunulo na program plenárneho zasadnutia. To sa uskutoční 11.–14. marca 2013 v Štrasburgu. 
Pripravenosť a dobrá argumentácia v procese vyjednávania si vyžiadajú nemalé úsilie. Práve preto bola vyzdvihnutá potreba dobrej spolupráce v rámci všetkých inštitúcií.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood