Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Ľ. Jahnátek vyjednával v Bruseli

28-01-2013

(Brusel, 28. januára 2013) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek sa v Bruseli stretol s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacianom Cioloşom. Témou rokovania bolo alokovanie finančných prostriedkov na 1. pilier (priame platby) pre nové programovacie obdobie.

„Bohužiaľ, program, ako bol nastavený v októbri 2011, je veľmi nepriaznivý pre slovenských poľnohospodárov vzhľadom na to, že je tam pomerne veľký nepomer, 40-60 eur oproti poľnohospodárom v rámci EÚ, a teda aj v okolitých krajinách. To slovenských poľnohospodárov diskvalifikuje do najbližšieho programovacieho obdobia, do roku 2020. Dnes sme rokovali o tom, aké sú možnosti, aby sme v rámci priamych platieb  získali viac prostriedkov,” povedal minister Ľubomír Jahnátek.

Eurokomisár Cioloş potvrdil, že tento problém malo Slovensko riešiť v roku 2011, skôr než sa alokovali prostriedky. „Slovenská diplomacia tu prespala ten vhodný čas. Dnes sme hľadali náhradné riešenie, ako by sme vedeli do systému vrátiť prostriedky. Sú určité možnosti, ako by sme to vedeli napraviť. Už dnes nie je problém presunúť prostriedky z 2. piliera do 1. piliera do výšky 15 %, ale na druhej strane by sme ochudobnili tú projektovú časť, ktorá má posilniť slovenské poľnohospodárstvo do budúcnosti,” spresnil Ľ. Jahnátek.

Z hľadiska zdrojov pre poľnohospodárstvo, ktoré môže SR očakávať v rámci budúceho sedemročného európskeho rozpočtu, sú podľa Jahnátka reálne predpoklady získať viac ako doteraz. „Pre priame platby potrebujeme zhruba 400 až 450 miliónov eur na sedem rokov. Potrebujeme to posilniť zhruba o 60 miliónov eur ročne,” uviedol minister. S eurokomisárom sa dohodli, že ešte raz zmapujú technické možnosti. Dacian Cioloş deklaroval, že EK je pripravená Slovensku pomôcť.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v Bruseli stretol aj so svojím poľským kolegom Stanisławom Kalembom. Témou rokovania s poľským ministrom poľnohospodárstva bola kvalita potravín. Ľubomír jahnátek ho informoval o poslednom potravinovom škandále, ktorý sa týkal sušienok, ale aj o mnohých ďalších prípadoch. Na Slovensku sa za ostatných 10 mesiacov urobilo 14 špeciálnych kontrol na poľské potraviny, inšpektori skontrolovali 1200 poľských kamiónov.

 „Bohužiaľ, tá nepodarkovosť je 35%, zrejme bude treba niečo robiť v systéme. Dohodli sme sa, že sa stretnú inšpekcie – naša Štátna veterinárna a potravinová správa s kontrolórmi z Poľska. U nich je to trochu zložitejšie. Poliaci majú tieto činnosti rozdelené do 3 samostatných inštitúcií. Ale stretnú sa a budú hľadať systémové opatrenia, aby sa nekvalitný tovar nedostával mimo hraníc Poľska. Zároveň nás poľský pán minister informoval, že pokladajú slovenský kontrolný inšpekčný systém za veľmi dobrý, za jeden z najlepších a uvažujú, že by prešli na taký systém zjednotenia týchto inšpekcií do jedného celku, tak ako je to na Slovensku,” doplnil Ľubomír Jahnátek.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood