Facebook Statistics

Archív správ

Pripomienkovanie návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre draslík

15-07-2016

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA spúšťa verejné pripomienkovanie k návrhu vedeckého stanoviska o výživových referenčných hodnotách pre draslík. V tomto dokumente sú navrhnuté výživové referenčné hodnoty draslíka pre dospelých, deti a dojčatá, tehotné a dojčiace ženy.

Pripomienky je možné zaslať do 24. augusta 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood