Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Ministri rokovali o kritickej situácii na trhu s mliekom a bravčovým mäsom

11-04-2016

(Luxemburg, 11. apríla 2016) – Po prvý krát v pozícii ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa dnes Gabriela Matečná zúčastnila Rady ministrov pre pôdohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Luxemburgu. Šéfovia agrorezortov  sa na úvod venovali agende rybolovu, kde si vypočuli prvotnú prezentáciu Komisie k technickému nariadeniu a taktiež boli informovaní a súčasnom stave pre Nariadenie k zberu údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní v súvislosti so Spoločnou rybarskou politikou.

Europol a Interpol oznámili pred pár dňami výsledky operácie „Opson V.”, ktorá odhalila viac ako 10 000 ton a 1 milión litrov falšovaných potravín v 57 krajinách. Európski ministri vyjadrili podporu pre prijatie celoeurópskej legislatívy, aby sa podobným podvodom zamedzilo. „Slovenská republika podporuje boj proti podvodom s potravinami. Pretože toto je ohrozenie výrobcov a hlavne sa tu hazarduje so životmi spotrebiteľov,” poznamenala ministerka G. Matečná. Slovensko preto podporuje zavedenie väčšieho počtu kontrolných programov koordinovaných Európskou komisiou, ako aj zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi úradnej kontroly.

Ministri poľnohospodárstva dnes v Luxemburgu schválili aj nariadenie zamerané na úpravu podmienok poskytovania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny v školách. Upravený program, zameraný na propagáciu zdravého stravovania a konzumácie miestnej produkcie sa začne uplatňovať od augusta 2017.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná v ďalšej diskusii ocenila snahu Komisie a holandského predsedníctva pri hľadaní riešení stabilizácie trhov s mliekom a bravčovým mäsom. V nadväznosti na navrhované opatrenia Komisie považuje Slovensko za kľúčové zvýšenie aktivít smerujúcich k zrušeniu ruského embarga ako aj zintenzívnenie úsilia na otvorenie nových trhov. Môžeme preto podporiť žiadosti Poľska, Litvy a Rakúska, ktoré reagujú na zložitú situáciu na trhu s niektorými komoditami a ponúkajú podľa nášho názoru prijateľné riešenia. „Sme toho názoru, že je potrebné pristúpiť k opätovnej priamej finančnej podpore prvovýrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a sektore bravčového mäsa,” poznamenala Matečná.

Bez adekvátnych krokov na stabilizáciu situácie reálne hrozí zánik veľkého počtu podnikov, ktoré sú nesmierne dôležité pre vidiecke regióny a sebestačnosť poľnohospodárskej produkcie. Na Slovensku je to až 1/3 podnikov. Nadmerná produkcia, ktorá v niektorých členských štátoch nastala, ohrozuje nielen prežitie mnohých poľnohospodárov závislých od príjmov z produkcie mlieka, ale aj existujúce vzťahy v rámci sektora a zamestnanosť v najcitlivejších oblastiach.

Na poľnohospodárov je dlhodobo kladený enormný tlak. Sme presvedčení, že na vyriešenie súčasnej krízovej situácie je potrebné podniknúť kroky na európskej úrovni a hľadať rezervy v rozpočte, ktoré by mohli byť využité v najviac postihnutých sektoroch bez použitia krízovej rezervy,” uzavrela šéfka agrorezortu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood