Facebook Statistics
E-Coli v potravinách

02-06-2011
Spoločné vyhlásenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zo dňa 01.6.2011

Bezpečnosť pouličného predaja potravín (správa INFOSAN-u č. 3/2010)

12-07-2010
Základné kroky k zlepšeniu bezpečnosti pouličného predaja potravín.
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood