Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

ďalšie vzdelávanie

Pozvánka na kurz „Kováč - podkúvač“

10-06-2013
Foto: Pozvánka na kurz „Kováč - podkúvač“Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás pozýva na školenie „Kováč - podkúvač“, ktorého 1. časť sa uskutoční v termíne od 9. – 19. septembra 2013...

Pozvánka

03-06-2013
na seminár „Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a odvodenými produktami (VŽP/OP) - kuchynské odpady vrátane použitých potravinárskych olejov – zber, preprava, sklady, predbežné spracovanie“

Moderné technológie pre drevospracujúci priemysel

21-05-2013
pozvánka na slovensko-nemeckú konferenciu

Právny rámec pre odpadové hospodárstvo, výklad na podmienky rezortu pôdohospodárstva SR

15-03-2013
pozvánka na odborný seminár, ktorý je určený hlavne pre subjekty pôdohospodárskej praxe

Odborný seminár pre širokú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť „Noví škodcovia ovocných druhov a viniča“.

04-03-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným kontaktným bodom SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA organizujú dňa 22. 3. 2013 v budove Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Botanická 17, 842 13 Bratislava, odborný seminár pre ...


Pozvánka na seminár

22-11-2012
"Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín"
so zameraním na okrasné rastlinné druhy, dreviny, verejnú zeleň a medzinárodný obchod s rastlinami a rastlinným materiálom

Pozvánka na odborný seminár

09-11-2012
Aktuálny stav pozemkového vlastníctva v SR

Odborný seminár Tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev

22-10-2012
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje sériu seminárov zameraných na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia...

Pozvánka na vzdelávací kurz

03-09-2012
Agroenvironment

Pozvánka na odborné vzdelávanie

03-09-2012
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (vedúci pracovník, aplikátor v poľnohospodárstve)

Pozvánka na informačný deň

24-08-2012
Výklad Nariadenia rady (ES) č. 1099/2009, Ochrana zvierat počas usmrcovania

Pozvánka na vzdelávací kurz

09-08-2012
Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood