Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Certifikát manažérstva kvality na roky 2016 – 2019

21-02-2017
Po vykonaní recertifikačného auditu v novembri roku 2016 bol odboru bezpečnosti potravín a výživy udelený certifikát osvedčujúci vybudovanie a zavedenie funkčného systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO 9001:2008.

Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"

20-02-2017
Foto: Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť  hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"Cieľom konferencie je navýšenie platieb pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a návrh na ich spravodlivejšie prerozdelenie na základe zásluhovosti.


MPRV: „Protimnožiteľský zákon“ bude mať vážne negatívne dopady na poctivých chovateľov aj štátnych zamestnancov a množiteľov nevyrieši

17-02-2017
Foto: MPRV: „Protimnožiteľský zákon“ bude mať vážne negatívne dopady na poctivých chovateľov aj štátnych zamestnancov a množiteľov nevyriešiMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) upozorňuje, že schválená poslanecká novela zákona o psoch, tzv. protimnožiteľský zákon, vážne negatívne ovplyvní poctivých chovateľov i štátnych zamestnancov a takzvaných množiteľov nevyrieši. Zákon v praxi totiž vytvára predovšetkým živnostenskú povinnosť spojenú s chovom psov bez ohľadu na ochranu samotných zvierat. MPRV SR pripravuje systémové opatrenia, ktoré neuškodia poctivým chovateľom a postihnú množiteľov i nezodpovedných majiteľov psov.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-02-2017
Názov predmetu zákazky:
Posúdenie aktuálneho stavu hardvéru, softvéru a infraštruktúry Informačného systému Geopriestorová žiadosť o podporu

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood