Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka


Zelená správa 2004

13-08-2004
údaje za rok 2003

Zelená správa 2004

13-08-2004
údaje za rok 2003


Zelená správa 2003

10-09-2003
údaje za rok 2002

Zelená správa 2003

10-09-2003
údaje za rok 2002

Zelená správa 2002

15-09-2002
údaje za rok 2001

Zelená správa 2002

15-09-2002
údaje za rok 2001

Zelená správa 2001

29-09-2001
údaje za rok 2000

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood