Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka


Výzva na predloženie cenovej ponuky G/2017/178/2359

10-03-2017
Predmet obstarávania:
Validačný terénny prieskum lesa

Bezpečnosť doplnkovej látky Endofeed® DC pre výkrm nosníc, kurčiat, ošípaných a drobných druhov hydiny

09-03-2017
Endofeed® DC je prípravok endo-1,3(4)-β-glukanázy a endo-1,4-β-xylanázy, ktorý má byť použitý ako doplnková látka pre výkrm nosníc, kurčiat, ošípaných a drobných druhov hydiny...

Lesná cesta v Karpatoch je už opravená

09-03-2017
Foto: Lesná cesta v Karpatoch je už opravenáLesná cesta v lokalite Malinský vrch pri Bratislave je už opravená. Štátny podnik LESY SR ju dal do poriadku po tom, ako bola poškodená po kalamitnej ťažbe.


Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 – E.coli - STEC

08-03-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender v hodnote 30 000 € (NP/EFSA/BIOCONTAM/2017/04), prostredníctvom ktorej hľadajú expertnú pomoc pri príprave vedeckej správy o zoonózach za rok 2016 pre oblasť Shiga-toxín produkujúcej Escherichia coli (STEC)...

Výzva na tender „Poskytovanie bankových služieb úradu EFSA“

08-03-2017
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender na poskytovanie bankových služieb (OC/EFSA/FIN/2017/01). S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva priamym zadaním na dobu 48 mesiacov. Bližšie špecifikácie sú dostupné v prílohách...

Verejná konzultácia k Príručke na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov

08-03-2017
Úrad EFSA spustil verejnú konzultáciu k návrhu Príručky na hodnotenie rizika látok prítomných v potravinách určených pre dojčatá do veku 16 týždňov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood