Facebook Statistics
Značka Kvality

Výkladový slovník EÚ

Výkladový slovník pojmov súvisiacich so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie.

Slovník obsahuje stručný výklad odborných termínov z oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky spracovaný a permanentne aktualizovaný podľa oficiálnych dokumentov EÚ a SR.

Legend

Sekvestrácia uhlíka

Naviazanie vzdušného CO2 do pôdy a terestriálneho ekosystému