Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
OSR oilseed rape
repka olejná
OSTAT(Rakúsko) Österreichisches Statistisches Zentralamt
Rakúsky štatistický úrad
OTM cull over thirty months cull
výber zvierat starších ako 30 mesiacov
OTMS over thirty months slaughter scheme
systém porážok zvierat starších ako 30 mesiacov

« 25 records, 2 pages, current page 2 »