Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


BSPS beef special premium scheme
systém špeciálnych prémií za hovädzie mäso
BST hormone bovine somatotrophin
bovinný somatotropín (hormón)
BTE budget and trade effects
rozpočtové a obchodné vplyvy
BTT Board on Tariff and Trade
Výbor pre clá a obchod
BWMB British Wool Marketing Board
Britský výbor pre marketing vlny

« 45 records, 3 pages, current page 3 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood