Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


ADIC Australian Dairy Industry Council
Austrálska rada pre mliekárstvo
ADM Archer Daniels Midland
Archer Daniels Midland,americká nadnárodná spoločnosť, spracovateľ poľnohospodárskych plodín
AEA Agricultural Engineers Association
Združenie poľnohospodárskych mechanizátorov
AEBC Agriculture and Environment Biotechnology Commission
Komisia pre poľnohospodárstvo a biotechnológie životného prostredia
AEBC Agriculture and Environment Biotechnology Commission
Komisia pre poľnohospodárstvo a biotechnológie životného prostredia
AEBIOM Association Européenne por la Biomasse
Európske združenie pre biomasu
AEBR Association of European Border Regions
Združenie európskych hraničných regiónov
AECGV Association Européenne du Commerce en gros des Viandes
Európske združenie pre veľkoobchod s mäsom
AELEA Anglo-European Livestock Exporters Association
Anglo-európske združenie vývozcov dobytka
AEMB European Association of Livestock Markets
Európske združenie trhov s dobytkom
AEP Agricultural Economics and Rural Policy Group
Spolok pre poľnohospodársku ekonomiku a vidiecku politiku, Univerzita Wageningen, Holandsko
AEP Agricultural Economics and Rural Policy Group
Spolok pre poľnohospodársku ekonomiku a vidiecku politiku, Univerzita Wageningen, Holandsko
AER Assembly of European Regions
Združenie európskych regiónov
AER Assembly of European Regions
Združenie európskych regiónov
AES Agricultural Extension Service
Poľnohospodársky poradenský servis
AFAQ Association Française de l´Assurance Qualité
Francúzske združenie pre zabezpečenie kvality
AFBF American Farm Bureau Federation
Americká federácia farmárov
AFCASOLE Association des Fabricants de Cafe Soluble des Pays de la CEE
Asociácia výrobcov rozpustnej kávy v krajinách EÚ
AFCOFEL Association française des comités des fruits et légumes
Francúzska organizácia pre ovocie a zeleninu
AFG Association des Fabricants de Glucose de l´UE
Asociácia producentov glukózy EÚ

« 207 records, 11 pages, current page 4 »