Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020Link na neaktuálnu verziu
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)